La utilització del contingut i/o servicis del portal per part de l’usuari suposa l’acceptació expressa de les condicions següents:

Condicions d’ús del portal

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport es reserva el dret d’efectuar modificacions en el contingut d’este portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

Este portal pot contindre enllaços a pàgines externes, no sent la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport responsable del contingut de les dites pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb les mateixes.

Els textos, imatges, logotips i resta de continguts inclosos en este portal són propietat de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzemament, total o parcial, excepte si s’obté el previ consentiment de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i excepte quan s’indique el contrari.

Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d’este portal, han d’acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si ho haguera, que acompanye o s’incloga en el programari.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport no es fa responsable dels possibles danys que es pogueren produir pel fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione a l’omplir algun formulari d’inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, seran objecte de tractament i arreplegats en un fitxer de dades el responsable del qual és el corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot comunicar-ho per escrit al Registre General de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:

Av. Campanar, 32 
46015 – VALÈNCIA

L’arreplega de les seues dades de caràcter personal es du a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els servicis oferits en la present web.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport farà ús de les dades de caràcter personal facilitats per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, venem este tipus d’informació.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que disposa el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desplegament de la L.O. 15/1999.

Legislació aplicable i jurisdicció

Este Avís Legal es regix en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola, sent competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’este portal els jutjats i tribunals de València.